บริหารจัดการอาคาร: วิธีเช็คเครื่องปรับอากาศ หลังจากช่างแอร์ติดตั้ง

บริหารจัดการอาคาร: วิธีเช็คเครื่องปรับอากาศ หลังจากช่างแอร์ติดตั้ง ด้วยสภาพอากาศในประเทศไทยที่ยังร้อนอย่างต่อเนื่อง หลายบ้านต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเครี่องใหม่ และอาจสงสัยว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าช่างที่มาติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่บ้านทำงานเรียบร้อยหรือไม่ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่า แอลจีจึงขอแนะนำวิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณตรวจสอบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายใน 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. ตรวจสอบระยะติดตั้ง
การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น โดยเครื่องปรับอากาศควรอยู่ห่างจากเพดานด้านบนในระยะ 20 เซนติเมตรขึ้นไป และห่างจากกำแพงด้านขวา 10 เซนติเมตรขึ้นไป รวมถึงพื้นที่บริเวณด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศควรมีอากาศที่ถ่ายเทและลมพัดผ่านสบาย

2. ตรวจสอบการทำงานด้วยรีโมทแอร์
หลังจากนั้นให้ทำการตรวจสอบการทำงานโหมดต่าง ๆ ของเครื่องปรับอากาศ เช่น โหมดเร่งความเย็น เพื่อตรวจสอบการทำงานของลมแรง ลมเย็น การลดหรือเพิ่มความเร็วลม เป็นต้น ว่าสามารถใช้งานได้ในทุกหมวดหมู่หรือมีติดขัดหรือไม่

3. ลองฟังเพื่อหาเสียงผิดปกติ
ตรวจสอบเสียงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และคอยล์ร้อนว่ามีเสียงที่ผิดปกติหรือ ว่ามีเสียงที่ดังเกินไปหรือว่ามีส่วนไหนที่ไม่ทำงานหรือไม่

4. ตรวจสอบวาล์วแอร์
ตรวจสอบส่วนประกอบต่าง ๆ หลังเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ดีจะไม่มีน้ำแข็งเกาะอยู่ที่ท่อหรือวาล์ว หลังจากเปิดเครื่องปรับอากาศไปแล้วเป็นเวลา 10 นาที รวมถึงไม่มีน้ำหยดหน้าเครื่อง และมีน้ำระบายไหลออกจากท่อน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอ หลังจากเปิดเครื่องปรับอากาศไปแล้วเป็นเวลา 30 นาที

5. ตรวจสอบการติดตั้งคอยล์ร้อน
การติดตั้งคอยล์ร้อนที่ถูกต้อง คือควรจะติดตั้งห่างจากสิ่งกีดขวางด้านหน้าในระยะ 70 เซนติเมตรขึ้นไป และอยู่ในพื้นที่ที่สามารถระบายอากาศได้ดี เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายความร้อน